Vid beställning träffas avtal om köp först när Bigart.se bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i tex angivande av pris, leveranstid etc, förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Bigart.se har ägande och återtagade rätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

I priserna ingår moms med 25%

Leveranstid av lagerförd vara är 7-14 (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör blir leveransen längre beroende av leverantör.

Vi samarbetar med flera olika fraktbolag för våra leveranser. Varorna levereras till dörren om försändelsens beskaffenhet tillåter detta, i övriga fall kontaktas kunden. När du som kund beställer var noga med att ange telefon dagtid i kommentarrutan som kommer fram i samband med din beställning.

Observera – Viktig information!
Fraktbolagen levererar endast till angiven adress (gatuplan) och det ingår ej att dom bär in godset i hus eller upp i trapphus/hiss etc i bostadshus.
Observera också att fraktbolagen ej levererar till vad dom kallar svårtillgängliga platser eller otillgängliga öar, dvs orter som inte täcks inom fraktbolagets ordinarie vägnät. Om detta skulle vara aktuellt för dig kan du som kund välja att få varan levererad till närmast möjliga ort som fraktbolaget levererar till. Vi reserverar oss för transporter utanför våra fraktbolags normala fraktvillkor.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi kunden detta genom e-post eller via telefon. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Bigart.se ansvarar inte för skador som uppkommer under transporten till kunden. Sådana skador skall anmälas direkt till fraktbolaget. Kunden står själv för eventuell kostnad av retur till oss.
OBS VIKTIGT !!! När du tar emot ditt gods är det mycket viktigt att du omedelbart kontrollerar / besiktigar ditt gods. Skulle du upptäcka att emballaget på något sätt är skadat så måste detta meddelas direkt till lastbilschuaffören samt Bigart.se. Om du senare vid uppackning upptäcker ett dolt fel måste detta anmälas till Bigart.se inom två (2) dagar från mottagandet av varan. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

Bigart.se redovisar priser inklusive moms. Vid betalning mot faktura genomför vi alltid en sedvanlig kreditupplysning.
OBS! Ur miljösynpunkt skickas alltid faktura via mail i PDF format.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns på varan vid leverans. Gäller det t ex handhavande fel vid t e x upphängning på vägg gäller ej garantin. Garanti gäller ej för skador som uppkommit under transporten.

Din orderbekräftelse, kvitto på betalning och fraktsedel tillsammans är ditt garantibevis. Förvara dessa väl då detta krävs vid utnyttjande av garantin.

Länkar till lagar och texter

Om Distans-och hemförsäljningslagen (Konsumentverket)

Om konsumentköplagen (Konsumentverket)

Vi tillämpar Distansavtalslagen vilket innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Du som KUND står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. Varje fall där ångerrätt åberopas sker skriftligen. Ångrar du ditt köp skall vara och ORGINALFÖRPACKNING vara i oskadat skick.

Enligt distansavtalslagens 14 § gäller inte ångerrätt, om avtalet avser:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke. Varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om förseglingar har brutits. Ångerrätt gäller ej företag.

Vid åberopande av ångerrätt vill vi att följande beaktas:

Meddela oss och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen. Varan skall vara oanvänd, ej förstörd eller skadad.
Returnera varan i original kartongen/förpackningen/emballage. Varan skall vara komplett.

Bigart.se förbehåller sig rätten att i de fallen returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna.

Bigart.se kommer ej att lösa ut paket mot postförskott.

Om fel uppstår på en vara skall kunden kontakta oss på support@bigart.se med namn, ordernummer och beskrivning av ärendet. Därefter tar vi ställning till vad som skall göras.

Vid returnering av en vara står kunden själv för returfrakten till oss i originalförpackning vi betalar sedan för frakten tillbaka till kunden om det är ett fabrikationsfel på varan.

Skulle varan vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. För att detta skall gälla skall varan vara förpackad i originalförpackningen.

OBS! Detta gäller endast om du gör en korrekt anmälan.

Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören eller expediten vid mottagande av varan.

Dolt fel: Anmäls till Bigart.se inom 2 (två) dagar för mottagandet av varan.

Om en returnerad vara inte är behäftad med fel som täcks av produktgarantin returneras varan till kunden på dennes bekostnad samt att Bigart.se förbehåller sig rätten att debitera en felsökningsavgift.

Om en vara returneras gällande en garantireklamation och produkten inte går att reparera har Bigart.se rätt att byta ut produkten mot en likvärdig produkt. Färgerna på produktbilderna kan skilja sig från produktens verkliga färg.

Personuppgiftslagen.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom
namn, adress och telefonnummer. I de fall du väljer att betala med kreditkort måste du även ange ditt personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Bigart.se kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas till eller tas bort.

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, befrias Bigart.se från alla sina förpliktelser.